Obec Šerkovice
Obec Šerkovice

Historie

První písemná zmínka o Šerkovicích je uváděna k roku 1293 ( Schirkewitz ). Tvrz v obci je připomínána k roku 1464 jako majetek místního zemanského rodu. Stávala v místech domů č. 15 a 16. Náležel k ní nepatrný statek z dílu Šerkovic a Tisová. Na konci 15. století byl rozdělen mezi lomnické a tišnovské panství a tvrz zanikla. Na dnešním katastru obce se nacházela zaniklá ves Tisová ( jako pustá se uvádí v letech 1464 – 1466 ). Gruntovní kniha z roku 1653 obsahuje zápisy o 11 gruntech. V roce 1839 bylo v obci 24 domů a 212 obyvatel, v roce 1869 27 domů a 221 obyvatel, v roce 1900 37 domů a 204 obyvatel, v roce 1930 44 domů a 209 obyvatel, v roce 1961 56 domů a 207 obyvatel a při předposledním sčítání obyvatelstva v roce 1991 65 domů a 182 obyvatel. Z katastrální mapy z roku 1826 je zřejmé, že domy byly situovány pouze podél hlavní komunikace a toku potoka Besénku a teprve později se obec rozšiřovala do dalších směrů.

Šerkovice byly v závěru 2. světové války významným střediskem partyzánského hnutí. V okolních lesích byla základna partyzánů oddílu Jermak. V hájence, postavené klášterem Porta Coeli v roce 1900 asi 1 km od obce na kraji lesa Paní Hora, byl 26. února 1945 přepaden štáb oddílu gestapem.V přestřelce zahynul velitel oddílu a komisař s jedním partyzánem padli do zajetí a byli popraveni v Kounicových kolejích v Brně. Hajný Hejmala s manželkou zahynuli mučednickou smrtí v koncentračním táboře Mauthausen. Na památku této události byl v obci postaven v roce 1965 pomník. Bývalá hájovna byla v letech 1980 až 1990 upravena jako památník partyzánského oddílu Jermak.

19. června 1986 došlo v obci k velké bouři s průtrží mračen a povodní, při které se rozvodnil nejen potok Besének , ale i všechny potůčky protékající obcí. Část obce byla zatopena, některé domy byly strženy, všechny mosty přes potok Besének zničeny a na polích byly velké nánosy bahna a kamení. Při záchranných pracích v Lomnici zahynul jeden hasič. Tři roky trvalo, než se podařilo odstranit nejtěžší následky. Nově upraveno muselo být zejména koryto potoku Besének uvnitř obce. Bylo rozšířeno a vyzděno vysokými bočními stěnami. Pamětníci tvrdí, že 12. července 1922 byla obec postižena podobnými záplavami. Tehdy byl zničen most přes Besének a v roce 1923 byl nahrazen novým železobetonovým mostem, který, ač byl poškozen povodní v roce 1986, slouží dodnes.

 

Členské obce MR Porta

MR Porta

BoracKalyLomničkaDolní LoučkyŠtěpánoviceŽeleznéPředklašteří